Home

Welkom op deze website. Ik ben Hans Schuurman, psychotherapeut en gespecialiseerd in de relatie- en gezinstherapie. Na een brede ervaring in diverse functies in de Geestelijke Gezondheidszorg heb ik sinds 1998 een eigen praktijk en ben sinds een aantal jaren gevestigd in Hoorn. Ik zie hier paren en gezinnen die zich zorgen maken over de manier waarmee ze met elkaar omgaan. In sommige gevallen is er sprake van hardnekkige problemen waarbij mensen zich steeds machtelozer zijn gaan voelen. In andere gevallen is het bijvoorbeeld moeilijk een drempel te nemen naar nieuwe levensfase. Wat betreft de inhoud van de hulpverlening ben ik van veel markten thuis en probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag van cliënten. Hulpverlening duurt soms kort, soms langer, maar in alle gevallen probeer ik zo snel mogelijk te komen tot een gezamenlijk plan waarin iedereen zich kan vinden zodat er uitzicht ontstaat op een andere manier van met elkaar omgaan.

 

De praktijk zal er voor zorg dragen dat de RIVM richtlijnen aangaande Corona worden nageleefd. Dit betekent onder meer dat naast de 1 1/2 meter maatregel er nooit twee mensen tegelijkertijd in de wachtkamer aanwezig zullen zijn (uitgezonderd paar of gezin). Hiernaast zullen na ieder bezoek de deurknoppen etc. gereinigd worden. Verder zal er de komende tijd geen koffie en thee geschonken worden.

Van uw kant vragen wij u voor en na het bezoek aan de praktijk uw handen te wassen en mocht er sprake zijn van griepachtige verschijnselen de praktijk niet te bezoeken. Wanneer u daar de voorkeur aan geeft blijft de komende tijd contact via beeldbellen mogelijk.