Gezinstherapie

Gezinnen worden dikwijls gekenmerkt door ingewikkelde manieren van omgang met elkaar. Zowel ouders als kinderen hebben hierbij verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Bovendien worden kinderen ouder en vergt iedere gezinsfase van iedereen weer een nieuw soort gedrag. Zonder wrijving gaat dit meestal niet en in sommige gevallen dreigt de gezinsontwikkeling te stagneren. Er ontstaan dan spanningen en zorgen in huis waarbij over en weer veel onbegrip is. Problemen zijn dan bijvoorbeeld:

– Ruzies tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling.

– Ouders maken zich zorgen om het gedrag van een kind.

– Verschillen van mening over de opvoeding.

– Kinderen die zich niet gerespecteerd voelen door hun ouders.

– Omgang met ziekte of verlies van een gezinslid.

– Problemen naar aanleiding van scheiding van de ouders.

– Problemen in nieuwe samengestelde gezinnen.

In dergelijke gevallen kan een gezinstherapie behulpzaam zijn. Een gezinstherapeut brengt gezinsleden weer met elkaar in gesprek en helpt hen om de storende gedragingen die elkaar over en weer versterken een halt toe te roepen. De therapie is erop gericht dat ouders weer het gevoel krijgen de regie over de opvoeding te hebben en kinderen zich weer gerespecteerd voelen. Uiteindelijk gaat het erom gezamenlijk te zoeken naar oplossingen waarin alle gezinsleden zich gezien voelen zodat er de mogelijkheid ontstaat op een meer ontspannen manier met elkaar om te gaan.