Kosten

Kosten voor psychotherapie worden als zogenaamde Specialistische GGZ vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Als psychotherapeut heb ik als zodanig een contract met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet één van de cliënten een diagnose hebben volgens de zogenaamde DSM 5.

Zoals bekend geldt er voor het basispakket van de ziektekostenverzekering voor iedereen die ouder dan 18 jaar is een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Eventueel openstaand eigen risico wordt na afloop van de behandeling door de zorgverzekeraar geïnd.

De kosten voor de gesprekken worden na afloop van de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Relatietherapieën kunnen op naam van één van de partners gedeclareerd worden, gezinstherapieën op naam van de ouders of op naam van een kind. Het aantal zittingen dat gedeclareerd kan worden is verder onbeperkt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben. In deze brief moet de AGB-code van uw huisarts staan, moet vermeld worden dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ en dat er sprake is van een “vermoeden van een DSM 5 stoornis”. Voor een voorbeeldbrief zie deze link

Wanneer u geen gebruik maakt van basisverzekerde zorg wordt per gesprek van 60 minuten een bedrag van € 120,- in rekening gebracht. Deze kosten kunt u eventueel zelf via uw aanvullende verzekering terug krijgen.